“Yasal düzenleme istiyoruz” « Batı Akdeniz MedyaUstalar eserleriyle anıldı

Kültür Sanat Magazin
am resimleri - xnxx - amcık resimleri - olgun porno - am resimleri - brazzers - sex hikayeleri - brazzers

“Yasal düzenleme istiyoruz”

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Evran, tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, özelikle ölüm, doğum, hastalık gibi durumlarda beyanname göndermek zorunda kalmamamız için mücbir sebep halinin Mali Müşavirler için de geçerli olmasını sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce yapılması talebinde bulundu.

Bu haber 07 Ekim 2019 - 19:09 'de eklendi ve 286 kez görüntülendi.

Yapılan yazılı basın açıklaması şöyle: “Devletin vergi gelirlerinin toplanmasında, her alandaki dijital dönüşümün sağlanmasında ve mali politikaların tabana yayılmasında en önemli ve en ağır görevleri  yerine  getiren  mali  müşavirlerin  yıllardır  dile  getirdikleri talepleri, mesleki çıkar elde etme talebi asla değildir.

Talebimiz ülkemizde muhasebe mesleğinin yapılabilir olması ve tüm toplum kesimlerinin bundan katma değer elde etmesidir.

TALEPLERİMİZ;

Ölüm, doğum, hastalık gibi durumlarda beyanname göndermek zorunda kalmamamız için mücbir sebep halinin Mali Müşavirler için de geçerli olmasını sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerekmektedir. 

Dinlenebilmek, eşlerimize, çocuklarımıza vakit ayırabilmek için mali tatilin,

gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir.

Meslek Mensuplarımızın beyanname ve  finansal  tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.

Kamu  Kurumlarınca  istenen bilgi,beyan ve formların sayısı oldukça

artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların  bu merkezden bilgi alması sağlanmalıdır.

Düzeltme amaçlı  verilen  beyan  ve  bildirimlerde  ceza  uygulamasından vazgeçilmelidir.

Dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalıdır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Primleri gider yazılabilmelidir.

Arabulucunun temel görevi, bir takım müzakere teknikleri kullanarak tarafları masada tutmak ve kendi çözümlerini kendilerinin bulmalarını sağlamak, ortaya çıkan sonucu ise icra edilebilir bir şekilde zapta bağlamaktan ibarettir.Nitekim mukayeseli hukukta da mali müşavirlerin arabulucu olabileceği kabul edilmiştir.

İş uyuşmazlıklarından sonra ticari uyuşmazlıklarda da arabuluculuğun dava şartı olarak getirildiği gözetilir ise,bu konuda son derece deneyimli olan mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin de arabuluculuk yapmasının,müessesenin ruhuna daha uygun düşeceği ve bu yolla ihtilafların çözümüne katkı sağlayacağı açıktır.

Muhasebe,ticari,mali ve hukuki konularda uzman ve mesleğinde deneyimli olan meslek mensuplarımıza arabulucu olabilme ve arabuluculuk yapabilme hakkı ivedilikle verilmelidir.

15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14 üncü maddesinin metninde hak sahibi olarak sayılanların arasında,serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin bulunmaması büyük bir adaletsizliğe neden olmaktadır.

Zira; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 11 inci maddesinde yeminli mali müşavirlik mesleğinin,genel gerekçesinde ise serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin bir kamu hizmeti olduğu açıkça belirtilmektedir.            Kaldı ki,küreselleşen dünyada iş ilişkileri karmaşık bir hal almış,ihracatlar ve yabancı yatırımlar nedeniyle birçok meslek mensubu sıklıkla yurtdışına seyahat etmek zorunda kalmıştır.Bu nedenledir ki  meslek mensuplarımızın Yeşil Pasaport alabilme isteği,haklı bir talep ve beklentidir.

Vergide ayrımcılık kabul edilemez;

 2  Ekim  2019  tarihinde  Resmi  Gazetede  yayınlanan  1594  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bazı avukatlık faaliyetlerinde katma değer vergisi oranları yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü.Bu Karar ile vergilendirmede adalet ve eşitlik ilkesi bozulmuştur.Serbest meslek erbapları yüzde 18 oranında KDV öderken bazı avukatlık faaliyetlerinde bu oranın düşürülmesi vergi sistemini bozmaktadır.

Vergilendirmede adaletin temel  ilkelerinin bozulması,vergiye gönüllü uyumun ortadan kalkmasına sebebiyet verir.

Serbest meslek gelirleri üzerindeki vergi yükü sadece avukatların değil tüm serbest meslek  erbabının sorunudur.

Yüksek KDV oranı sorununun çözülmesi gerektiği konusunda hemen hemen tüm

serbest meslek erbapları hemfikirdir. Dolayısıyla bir düzenleme yapılacaksa bu

düzenleme tüm serbest meslek faaliyetlerini kapsamalıdır.

KDV’nin indirilmesi, kayıt dışının önlenmesinde önemli bir araç olacaktır.Kayıt dışının önlenmesi için KDV indirimlerini olumlu bulmaktayız.

Ayrıca, KDV’nin serbest meslek hizmetlerinde mutlaka, tahakkuk esasından tahsilat esasına bağlanması gerekmektedir.

Yıllardır dile getirdiğimiz ve yukarıda yinelediğimiz tüm bu sorunlarımızın bir an önce  çözüme kavuşturulması talebimiz ve beklentimizdir.

Bilinmelidir ki,tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.