escort istanbulescort eskisehirpendik escort
izmir escortizmir escortizmir escort

İlk kez uygulanacak! Cezası 5 bin 10 Lira

TBMM Başkanlığına sunulan yeni torba yasa kanun teklifinde çocuklara çakmak gazı satışının yasaklanmasından trafik kurallarına getirilen ceza oranlarına birçok düzenleme bulunuyor.

Bu haber 11 Ekim 2018 - 7:28 'de eklendi ve 270 kez görüntülendi.

Özellikle trafikte yaya geçiş üstünlüğü, cep telefonu
kullanımı, makas atma, emniyet şeridi ihlali, sürekli sol şerit ihlalleri gibi
durumlarda uygulanacak para cezaları arttırıldı. Bazı durumlarda sürücü
belgelerine ve hatta araçlara bile el konabilecek. Arabayı kendi etrafında
döndürenlere 5 bin 10 lira idari para cezası verilecek.

AK Parti’nin; trafik cezalarının artırılması, kolluk
personelinin TSK’daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile
mücadelede ek önlemler alınması gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi
TBMM Başkanlığına sunuldu. 50 maddelik torba yasa teklifiyle birlikte çakmak
gazının çocuklara satılması veya verilmesi de yasaklanıyor. 15 yıllık hizmet
süresini tamamlamış güvenlik korucuları da başvurmaları halinde erken emeklilik
imkanından yararlanabilecek.

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konularda yapılan
değişikliklerde, genel kolluk personelinin yetki ve özlük haklarından, trafik
güvenliğini artırıcı tedbirlere, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki
tedbirlerden çocukların korunmasına yönelik ek önlemlere, yabancıların
Türkiye’de iş ve işlemlerini kolaylaştırmadan güvenlik ve kamu yararı gözetilen
çeşitli başlıklarda toplam 17 kanunda 47 maddede değişiklik ve ilçe kurulmasına
dair 1 yeni kanun maddesi teklif ediliyor.

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne göre, Karayolları Genel Müdürlüğü
görevlilerine, kendi denetim istasyonlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi
araçları takograf ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme
yetkisi verilecek.

Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli
cihazların mevzuatta belirlenenlerin dışında kullanımına yasak getirilecek.
Uymayanlara 1002 lira idari para cezası uygulanacak.

Bir yıl içinde 3 defa ihlal halinde araçlara 15 gün
trafikten men cezası getirilecek. Mevcut düzenlemede, çalışma yerini ve
şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil,
sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunluluğuna uymayan
araçlara 108 lira para cezası uygulanıyordu.

Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek
amacıyla 108 lira olarak uygulanan idari para cezası, 235 liraya çıkarılacak.

Verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile
emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara uygulanacak ceza 488 lira
olarak belirlendi.

ARDI ARDINA ŞERİT DEĞİŞTİRENLERE 1002 LİRA İDARİ PARA
CEZASI

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şerit ihlali, şerit
değiştirme ve ters yönde araç sürme gibi ihlaller,  açıkça düzenlenecek ve yaptırımlar
getirilecek.

Kamyon ve TIR’larda emniyet şerit ihlaline 488 lira idari
para cezası, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit
değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise 1002 lira idari
para cezası getirilecek.

Mevcut durumda kırmızı ışık kuralına ve sesli işaretlere
uymayan sürücülere 235 lira para cezası uygulanıyor. Düzenlemeyle kırmızı ışık
kuralının ihlalinde, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru
bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci
kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez
üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri
alınacak.

İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar,
psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden
geçirilecek. Sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara trafik
idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilecek.

HIZ SINIRLARINDA UYGULANAN YAPTIRIM 3 KADEMEYE ÇIKARILACAK

Karayollarında hız sınırlarını aşmayla ilgili para cezası
ve yaptırım da yeniden düzenlendi.

Uygulanan 2 kademeli yaptırım (yüzde 10-30 ve yüzde 30
üzeri) 3’e çıkartıldı ve “yüzde 50’den fazlası” ibaresi eklendi.

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235, yüzde 30-50 aşmada
488, yüzde 50’den fazla aşmada ise 1002 lira idari para cezası uygulanacak.

İhlalin 1 yıl içerisinde beş defa tekerrür etmesi
halinde, sürücü belgesi 1 yıl süre ile alınırken, buna ilaveten 5 yıl içinde bu
madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanlara, “sürücü
belgesi iptali” düzenlenecek.

Bu kişiler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri
uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü
kurslarına katılarak tekrar ehliyet alabilecek.

ARABAYI KENDİ ETRAFINDA DÖNDÜRENLERE 5 BİN 10 LİRA İDARİ
PARA CEZASI

Yeni eklenen 23. maddeyle el freninin çekilmesi veya
başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında
döndürenler için 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60
gün süre ile geri alınacak.

Bu kişilere, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri
uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü
belgesi iade edilecek. Araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek, son ihlalin
gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü
belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

Bu kişiler, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri
uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü
kurslarına katılarak tekrar ehliyet alabilecek. 

YAYALARA GEÇİŞ HAKKI

Kanunda belirlenen alanlarda ilk geçiş hakkı yayalara
verilecek, trafikte yayaların haklarına riayet etmeyenlerin sorumluluğu
arttırılacak.

Sürücülere, durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme
zorunluluğu getirilecek, mevcutta sürücüler yaya veya okul geçitlerine
yaklaşırken yavaşlarken, bu kapsama kavşak giriş ve çıkışları da eklenecek.

Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan 488 liraya
çıkarılacak.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme
cihazlarının kullanımının önlenmesinde caydırıcılığın artırılması amacıyla
mevcutta 108 lira olan idari para cezası 235 liraya çıkarılacak.

İZİNSİZ VEYA USULSÜZ YOLCU TAŞIMACILIĞIYLA MÜCADELE

Yeni eklenen 27. maddeyle izinsiz veya usulsüz yolcu
taşımacılığı (korsan taşımacılık) ile mücadele kapsamında, aracı, tescil amacı
dışında veya güzergah dışında kullananlara 15 gün men ve 1002 lira,
izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 30 gün men
ve 2 bin 18 lira, çalışma izni/ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 60 gün men ve
5 bin 10 lira, çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu
taşıyanlara ise 1002 lira idari para cezası uygulanacak.

Mevcut 16. maddeye yapılan eklemeyle hurdaya ayrılan
araçların karayollarına çıkarılması engellenecek ve caydırıcılık artırılacak.

Düzenlemeyle hurda araçların trafikte kullanılması
durumunda 2 bin 18 lira idari para cezası uygulanarak araç trafikten men
edilecek ve aracın mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesi
öngörülecek.

Abartı egzoz kullananlara cezai yaptırım getirilecek.
Yapılan değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak
özellikte olması durumunda, idari para cezası 1002 lira olarak uygulanacak.
Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek.

Mevcut düzenlemede, mevzuata aykırı şekilde üzerinde
değişiklik yapılan aracın sahibine 108 lira idari para cezası veriliyor ve araç
uygun şartlara getirilinceye kadar trafikten men ediliyordu.

BAŞPOLİS VE KIDEMLİ BAŞPOLİSLER “KOMİSER
YARDIMCISI” OLABİLECEK

İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konularda yapılan
değişikliklerde, 45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolislere
yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve eğitimlerini tamamlamaları halinde
“komiser yardımcısı” olabilmeleri imkanı sağlanacak.

Polis memurluğundan başpolis ve kıdemli başpolis
memurluğuna geçişi düzenleyen madde kaldırılarak başpolis alımı
sonlandırılacak.

Komiser yardımcısı olamayıp, başpolis olarak kalanlarla
ilgili idari düzenleme yapılarak bu personelin “amir” pozisyonlarında
görev yapmaları sağlanacak.

SUÇUN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIMCI OLANLARA ÖDÜL

Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla kanun
kapsamındaki suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine
yardımcı olanlara ödül verilmesi imkanı getirilecek.

Mevcut düzenlemede, suç faillerinin yakalanabilmesine
yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü
veriliyordu.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında soruşturma ve operasyon
sürecinin yakalama dışındaki diğer aşamalarında da yer alan personelin
ödüllendirilebilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.

Düzenlemeyle, yapılan soruşturmalarda iletişimin tespiti,
dinlenmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme
tedbirlerinde görevlendirilmek veya bilgi toplama, analiz, değerlendirme,
fiziki takip ya da planlama veya sevk idare çalışmalarında bulunmak suretiyle
katkı sağlayanlar da ikramiye alabilecek.

Mevcut düzenlemede, el koyma ikramiyesine ancak kaçak
eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılanlar ödüllendiriliyordu.

“ÇAKMAK GAZI” İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Çakmak gazının da hangi amaçla olursa olsun, çocuklara
satılması veya verilmesinin yasaklanması doğrultusunda da düzenleme yapılacak.

Solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde
kişilerde bağımlılık yapabilen kırtasiye malzemesi, boya incelticisi gibi
maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünlerin
yanına “çakmak gazı” ilave ediliyor.

GÜVENLİK KORUCULARININ EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞECEK

Güvenlik korucularının gençleştirilmesi kapsamında
emeklilikle ilgili düzenleme öngörülüyor.

Düzenlemeyle 49 yaşını dolduranların 6 ay içerisinde
ilişiği kesilecek. İlişiği kesilenlerin yerine aynı yerleşim birimde görev
yapmak üzere öncelikle ve sırasıyla varsa 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla
çocuklardan birisi, yoksa kardeşlerinden birisi güvenlik korucusu olarak
görevlendirilebilecek.

44-50 yaş aralığında olanlara istekleri üzerine 15 yılı
doldurmaları şartıyla emeklilik hakkı verilecek.

Sosyal güvenlik ve tazminata ilişkin diğer hususlar
düzenlenecek. Mevcut düzenlemede, güvenlik korucuları 55 yaşına kadar
çalışabiliyordu.

“DERECİK” İLÇE OLACAK

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden hızlı gelişme
gösteren Türkiye’de, kamu hizmetlerinin daha verimli şekilde yürütülmesi,
hizmetlerin vatandaşlara daha etkin ulaştırılabilmesi, ekonomik ve sosyal
sebeplerle emniyet ve asayiş hizmetlerini daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yer alan “Derecik” beldesi ilçe
olacak.

Türkiye’de ikamet etmeyen yabancıların işlemlerinin
e-Devlet üzerinden takibi için ilgililere abancı kimlik numarası (YKN)
verilecek.

Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılara Türkiye’ye gelmeden
kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden
yürütebilmeleri için YKN alma imkanı getirilecek.

Düzenlemeyle, Ticaret Bakanlığının Türkiye’de ikamet etmeyen yabancıların ticari faaliyetlerinde kolaylık sağlamak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Türkiye’de ikamet etmeyen tipobet yabancılara taşınmaz satımında işlerin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Mevcut düzenlemede, YKN sadece Türkiye’de ikamet eden
yabancılara veriliyordu.

ADIYAMANLI AFETZEDELERE “DEPREM” YARDIMI

Adıyaman merkez, Samsat, Kahta ilçeleri ve çevresinde 24
Nisan’da meydana gelen deprem afetleri nedeniyle konut, ahır ve iş yerleri
yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören afetzede ailelere 7269 sayılı Kanun
hükümlerine göre yardım yapılabilmesi için düzenleme öngörülüyor.

Maksimum 477 konut için yaklaşık olarak 143 Milyon Türk
Lirası verilecek.

UZMAN JANDARMALARIN ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ YAŞ SINIRI
DEĞİŞECEK

Düzenlemeyle uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaş
sınırı 31’den 35’e çıkarılıyor. Böylelikle kendileriyle aynı statüdeki uzman
erbaşlarla eşit hakka sahip olmaları sağlanması öngörülüyor.

Genel Kolluk Disiplin Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, şapkasız göreve çıkan, kılık kıyafetine özen göstermeyen, uyuşturucu madde ile mücadele etmesi gerekirken özendiren, yasal olmayan müşterek bahis siteleri oynayan, fuhşa karışan veya bilerek bu kişilerle irtibatlı olan personele yönelik disiplin cezaları getirildi ve ağırlaştırıldı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.