Batıakdeniz Gazetesi
Batıakdeniz Gazetesi

İHALE İLANI

İHALE İLANI T.C. FETHİYE BELEDİYESİ Fethiye Belediyesine ait araçların 2016 yılı zorunlu trafik sigortalarının yaptırılması hizmet alımı 4734_sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt  Numarası                                 : 2015/161202 1- İdarenin a) Adresi                                                       : CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 17 48300 FETMYE/MÜĞLA b) Telefon ve faks numarası    […]

26 Kasım 2015 - 14:38 'de eklendi ve 120 kez görüntülendi. A+A-

İHALE İLANI

İHALE İLANI T.C. FETHİYE BELEDİYESİ
Fethiye Belediyesine ait araçların 2016 yılı zorunlu trafik sigortalarının yaptırılması hizmet alımı 4734_sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt  Numarası                                 : 2015/161202
1- İdarenin
a) Adresi                                                       : CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 17 48300
FETMYE/MÜĞLA
b) Telefon ve faks numarası                      : 2526141020 – 2526146792
c) Elektronik posta Adresi                          : belediyem@fethiye,bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

internet,adresi
a) Niteliği, türü ve miktarı                           : 143 adeti aracın 2016 yılı zorunlu trafik sigortalarının

yaptırılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan-idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer  : İdare sınırları içerisinde yüklenici bürosu
  c) Süresi                                                          : İşe başlama tarihi 01.01.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016
  3- İhalenin
  a) Yapılacağı yer                                            : Fethiye Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mah. Atatürk

Cad.48300 Fethiye MUĞLA

b) Tarihi ve saati                                            : 11.12.2015 -11:30
4, İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler  ile yeterlik ,değerlendirmesinde  uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/yeya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin-içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

41.1.2. Tüzel kişi olması halinde,, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ye/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde  bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili’ olduğunu gösteren  İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri :

4.1.2.1: Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,’
4.1.2.2:Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten sor* durumu; gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 . Şekli Ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4; Şekli ye içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kişini alt yüklenicilere yaptırılamaz;
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip-ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru  son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren  standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ye bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale  konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi;
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
[4.4.1. Hayat ye sağlık sigortaları hariç olmak üzere, her türlü sigorta işleri benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece  fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler ‘katılabilecektir

7.İhale  dokümanının  görülmesi ve satın alınması :
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 82 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 17 48300 FETHİYE / MUĞLA adresinden satın alınabilir
7.2. İhaleye  teklif verecek olanların  ihale dokümanını  satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri  zorunludur

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fethiye Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9i İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdin İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır:
Bu ihalede  işin tamamı için teklif verilecektir:
10. İstekliler  teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür,
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Diğer hususlar:
  İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar:   www.ilan.gov.tr’de Basın : 191097

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
SAHTE ‘HEKİM’ SUÇÜSTÜ YAKALANDI SAHTE ‘HEKİM’ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Milas'a bağlı Selimiye Mahallesi’nde sahte belge ve evraklar düzenleyerek diş hekimliği yaptığı i...

14 kişiden 11’i tutuklandı 14 kişiden 11’i tutuklandı

BODRUM merkezli 3 ilde, yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 11'i...

Başına çuval geçirilmiş halde cesedi bulundu Başına çuval geçirilmiş halde cesedi bul...

Fethiye’de 10 gündür kayıp olan 34 yaşındaki Aziz Özbay, başına çuval geçirilmiş, çıplak halde öl...

Profesyonel dalgıç, intihar etti Profesyonel dalgıç, intihar etti

Bodrum’da, dalgıç Melik Menteşe (45), kendisini incir ağacına asarak, yaşamına son verdi. Bir sür...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SON EKLENEN HABERLER
SAHTE ‘HEKİM’ SUÇÜSTÜ YAKALANDI SAHTE ‘HEKİM’ SUÇÜSTÜ YAK...

Milas'a bağlı Selimiye...

14 kişiden 11’i tutuklandı 14 kişiden 11’i tut...

BODRUM merkezli 3 ilde...

Başına çuval geçirilmiş halde cesedi bulundu Başına çuval geçirilmiş h...

Fethiye’de 10 gündür k...

Profesyonel dalgıç, intihar etti Profesyonel dalgıç, intih...

Bodrum’da, dalgıç Meli...

14 kişi adliyeye sevk edildi 14 kişi adliyeye sevk edi...

Bodrum ilçesi merkezli...

Muğla; İstihdamını en çok arttıran ilk beş il arasında Muğla; İstihdamını en çok...

Muğla Valisi Esengül C...

2 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı patlama… 2 kişinin öldüğü, onlarca...

Marmaris İlçe Devlet H...

Görüşü ne olursa olsun, eşit hizmet vereceksin Görüşü ne olursa olsun, e...

Muğla Büyükşehir Beled...

Hazine arazilerinin özeleştirilmesi kararına tepki Hazine arazilerinin özele...

Resmi Gazete'de Muğla-...

Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular Sokak köpeğini av tüfeğiy...

Bodrum'da 4 yaşındaki ...

FOTO GALERİ
GÜNCEL HABERLERİ
VİDEO GALERİ